PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Strona Główna

Wielki Czwartek

 

Wielki Czwartek to dzień upamiętniający Ostatnią Wieczerzę, a zarazem jest pamiątką ustanowienia przez Jezusa dwóch Sakramentów jakimi są Eucharystia i Kapłaństwo. Na czym polega misterium- tajemnica owych dwóch sakramentów? 

 

 

 

Eucharystia - Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej.

 

Podczas każdej Mszy Św. kapłan mocą Chrystusa przemienia chleb i wino       w ciało i krew Jezusa. Następuje przypomnienie ostatniej Wieczerzy, kiedy to Jezus wziął chleb i łamiąc go, rozdawał swoim uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie   z tego wszyscy, To jest bowiem Ciało Moje, które za Was będzie wydane." Po zakończeniu wieczerzy następuje zmiana wina   w krew. Kapłan podczas Mszy Św. podnosząc kielich wypowiada następujące słowa: "Bierzcie   i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi Mojej Nowego i Wiecznego Przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów". Nasz udział       w tej "wielkiej tajemnicy wiary" jest pamiątką Śmierci i Zmartwychwstania Pana.  Przystępując do Komunii Świętej przystępujemy do Stołu Pańskiego. Wytwarza się jedność- komunia wszystkich wierzących w Chrystusa    z Bogiem. Nam jako ludziom grzesznym czasem zdarza  się moment zwątpienia. Nie zawsze jesteśmy przekonani czy to dzieje się naprawdę. Dlatego na świecie przez wiele wieków zostały zaobserwowane cuda eucharystyczne. Pierwszy taki cud miał miejsce w VII w. włoskim mieście Lanciano, kiedy to kapłan z zakonu św. Bazylego w czasie Mszy św. zwątpił         w przeistoczenie, nagle w jego dłoniach hostia przemieniła sie w okrągły fragment ciała, a wino w krew. Podobne cuda miały miejsce     w Bolsenie i Orvieto w 1263r., w Sienie        w 1330r.,    w Maceracie w 1356r. i w kilku innych miejscach. Również       w Polsce miał miejsce taki cud. W październiku 2008r. w Sokółce w trakcie porannej Mszy św., kapłanowi upadł na stopień ołtarza komunikant. Ksiądz przeniósł hostię do naczynia  z wodą (vasculum), według procedur, aby mogła się rozpuścić. Po kilku dniach zauważono w środku komunikantu czerwoną plamkę skrzepniętej krwi. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, iż badany fragment przybrał postać tkanki mięśnia sercowego człowieka w stanie agonii. Ten sam Jezus Chrystus, który    w Sokółce przedstawiał siebie w sposób widzialny, obecny jest codziennie na wszystkich ołtarzach świata.

 

 

 

Kapłaństwo- Sakrament Apostolskiego Posłania.

 

Chrystus słowami: „To czyńcie na moją pamiątkę”  ustanowił Kapłaństwo również w czasie Ostatniej Wieczerzy. Dzięki kapłanom powołanym na służbę przez Boga możemy dostąpić różnych sakramentów świętych.  To właśnie Oni mocą Jezusa Chrystusa najpierw poprzez udzielenie nam Chrztu św. przyjmują nas do wspólnoty Kościoła. Przez sakrament pokuty udzielają nam odpuszczenia grzechów. Przystępując do Komunii św. przyjmujemy do serca Pana Jezusa. Otrzymując z rąk biskupa sakrament bierzmowania, otrzymujemy dary Ducha Św. Wstępując w związek małżeński, będący sakramentalnym związkiem mężczyzny i kobiety, kapłan błogosławiąc małżonków łączy ich       z Chrystusem i Kościołem.  Przyjmując sakrament namaszczenia chorych, jednamy się z Bogiem   i przygotowujemy na to, iż pewnego dnia opuścimy ten świat, aby móc kiedyś spotkać się z naszym Stwórcą. Ostatnią posługą Kapłana     w naszym życiu jest odprawienie mszy pogrzebowej i odprowadzenie na cmentarz gdzie następuje złożenie ciała zmarłego do grobu.

 

Przez całe nasze życie kapłani towarzyszą nam       i umacniają nas w wierze chrześcijańskiej. Wdzięczni za ich nieustanna pracę powinniśmy w modlitwie za naszych duszpasterzy  prosić Boga o siły do pracy  i serce ojcowskie, abyśmy przez ich posługę mogli dostąpić zbawienia (M.S.)